top of page
ECS-1023-Slide-BlueBG-2.png

Raportimi

BOARD MEETING SCHEDULE

Oklahoma County

2023

 • January 11

 • February 8

 • March 8

 • April 12

 • May 10

 • June 21

 • July 12

 • August 9

 • September 13

 • October 4

 • October 11 (CANCELLED)

 • November 8

 • December 13

2024

 • January 18

 • February 15

 • March - No Regular Meeting

 • April 11

 • May 9

 • June 13

 • July 11

 • August 8

 • September 12

 • October 3

 • November 14

 • December - No Regular Meeting

Unless otherwise noted, all Epic Charter School Board Meetings will take place at 2:00 PM at Epic Charter Schools:

50 Penn Place
1900 Northwest Expressway, R3

Oklahoma City, OK 73118, USA

Tulsa County

Secretary of State

Visit the Meeting Documents to find meeting notices, agendas, minutes, recordings and notes.

BOARD MEMBERS

Ginger Casper|Chair
ginger.casper@epiccharterschools.org
Start: May 26, 2021 | Term: 3 Years

 
Sara Barry|Board Member
sara.barry@epiccharterschools.org
Start: April 12, 2023 | Term: 3 Years

Deanna Myers|Board Member
deanna.myers@epiccharterschools.org
Start: September 14, 2023 | Term: 3 Years

Dena Flom|Board Member
dena.flom@epiccharterschools.org
Start: March 8, 2023 | Term: 3 Years
 
Trevor Hammons|Board Member
trevor.hammons@epiccharterschools.org
Start: March 8, 2023 | Term: 3 Years

 

Mike Vela | Board Member

mike.vela@epiccharterschools.org

Start: April 1, 2024 | Term: 3 Years

ACCREDITATION

Epic Charter Schools është akredituar plotësisht ngaDepartamenti i Arsimit i Shtetit Oklahoma.

 

Çfarë do të thotë kjo për ju? Do të thotë që studentët tanë po marrin një arsim që plotëson  pritshmëritë e Departamentit të Arsimit të Shtetit të Oklahomas. Kreditet dhe lëndët e marra në Epic janë të vlefshme nëse një student transferohet në një program tjetër dhe kur aplikon për arsimin e lartë.

What does this mean to you? It means that our students are receiving an education that meets  the expectations of the Oklahoma State Department of Education. Credits and coursework received at Epic are valid should a student transfer to another program and when applying for higher education.

ECS-1123-BG-Orange.jpg