top of page
Father and Son Playing

Fondi i të mësuarit

Epic është e vetmja shkollë publike në Oklahoma që i ofron çdo studenti një fond mësimi. Fondi i Mësimit është një ndarje krediti në llogarinë e një studenti që mund të përdoret për burime mësimore dhe përpjekje jashtëshkollore. Shpërndarja e secilit student është 1000 dollarë, përveç udhëzimeve dhe shërbimeve me cilësi të lartë që ata marrin nga Epic!

bottom of page