top of page
Baby's Grasp

Fillimet epike

Për më shumë informacion rreth Epic Beginnings, kontaktoni:

Shallena Miller

Specialist i Fillimeve Epike

Epic Beginnings është një program falas, mbështetës i familjes i krijuar për të përgatitur studentë nga lindja deri në moshën 5 vjeç, të cilët banojnë në një familje me të paktën një student Epic, por që nuk janë vetë studentë Epic.

 

Në Epic, ne e kuptojmë se prindërimi mund të jetë i vështirë, veçanërisht kur kjo përfshin ndihmën për të edukuar një fëmijë të moshës shkollore dhe kujdesin për të tjerët që nuk janë ende. Kjo është arsyeja pse ne kemi zhvilluar një bibliotekë me burime personale mbështetëse dhe të përshtatshme për zhvillim për të ndihmuar familjet tona Epic të përgatisin çdo fëmijë që kujdeset për shkollën.

Biblioteka e Burimeve Epic Beginnings përmban materiale që fokusohen në aftësi të tilla si shkrim-leximi në fëmijërinë e hershme, komunikimi, matematika dhe shkenca, të ushqyerit dhe shërbimet e përgjithshme të mirëqenies që i kushtojnë një theks të madh të mësuarit përmes lojës dhe zhvillimit të të gjithë fëmijës. Me pak fjalë, ne duam të ndihmojmë çdo prind Epic që të ndihmojë çdo fëmijë të përgatitet për ditën e parë të shkollës, kurdo dhe kudo që të ndodhë.

bottom of page