top of page
Female teacher teaching male student

Përhapja

Thank you Email-HUGS.jpg

Dear Epic Charter School Community,


We are overjoyed to share some incredible news that wouldn't be possible without each and every one of you. Thanks to your support and active participation in The Epic Hugs Project, we were able to build 200 amazingly full and packed-with-love care packages to send overseas to our military heroes!


To our teachers, you are the backbone of this initiative. Your guidance, encouragement, and the time you dedicated to ensuring the project's success did not go unnoticed. Your commitment to instilling values of empathy and kindness in our students is truly commendable.


A heartfelt thank you to our principals, MDIs and ASIs for your motivating leadership and support throughout the project. Your guidance has been invaluable, and we appreciate your commitment to fostering a sense of community within Epic Charter School.


To our students, your creativity, heartfelt letters, and carefully curated care packages have made a significant impact on the lives of our deployed military heroes. Your compassion and enthusiasm have created a positive ripple effect of kindness that extends far beyond the walls of our school.


To Dr. Kincaid, Shawn Franzeo, and Luis Ortiz-Barreto, our heartfelt gratitude for being the face of this project and for your unwavering support from start to finish. Your leadership and dedication have been instrumental in making The Epic Hugs Project a success.


A special thank you to Chris Vasquez and Sean Ridenour on our communications team for their outstanding work in producing and editing our videos swiftly. Your flexibility and dedication have made a significant impact on the project's overall success.


To Ray & Karen Stark, Lisa Watford and the whole Hugs Project Team, your dedication to providing care packages for our deployed military heroes has been nothing short of inspiring. Your tireless efforts and commitment have touched the lives of those serving overseas and brought countless smiles and glimmers of encouragement to those who serve us.


A special thank you to The Rotary Club, Zoya with Mark Allen Chevrolet, Fort Sill USO Army Base, VFW of Lawton Post #5263, Lawton Vet Center, Marla Robinson Consulting & Grit Resources, Fancy Cakes and Confections, Lister Home Team - EXP Realty, Bowers Construction, Leonard Investments, Walker & Black Widow Model Disposal Co., Top Side Roofing, Gift Baskets by Dawn, Christmas Connections, Black Rifle Coffee Company, and our whole Epic School Community whose generosity and community spirit have been instrumental in making this project a reality. Your support has made a lasting impact on the lives of those who receive these care packages in the mail so far away from home.


To Kaiden Hudson with eSports, our tech guru, thank you! Your invaluable assistance in creating a platform for giving and streaming has contributed to the project's efficiency and success.

 

To The Hugs Project individual donors, James Edward Hrdlicka, Kenneth Drake, Bernard Albaugh, Lindsay Cooper, Marty & Debi Mauldin, Stephanie Harjo, Chastity Tate, Dori Austin, Brianna Davison, Lauren Williams, Adam Wilhelm, Warren Yang, Emily Chapple, Marisa Zoppelt, Dexter Nelson, Kimberly Bauer, James Moore, Paul Finnegan, Dean Surface, Rhiannon Murray, Amanda Lee, Judith Ladd, Kymberly Neumayr, Charles Bowles, Cinthea Comer, Bob Frakes, John Pribyl, Ronda Cook, Lynne Hunt, Shelly Kirkhart, Dr. Carl & Karla Smith, Craig Conaway. It is your contribution that made care packages sent overseas possible! Please know that your donation is more than just a financial contribution; it is a symbol of empathy that brings comfort to those who need it most.


In the spirit of community, your combined efforts have made The Hugs Project an overwhelming success. We look forward to the possibility of future collaborations and shared endeavors that continue to make a positive impact on the lives of those who serve our nation.


Once again, thank you for your unwavering support and for making The Hugs Project a beacon of kindness
and compassion within our Epic Charter School community!

(Website + EMAIL) EPIC HUGS Project 2023 - (FINAL) 2 (4) (1).jpg
Logoja e Epic Cares
Rreth

Epic Cares është një program informimi familjar që po bën një ndryshim në jetën e studentëve dhe familjeve të tyre. Ne operojmë brenda një shkolle, duke ofruar mbështetje dhe burime për ata që kanë më shumë nevojë. Qëllimi ynë është të ndihmojmë fëmijët dhe familjet e tyre të ndërtojnë jetë më të mirë, hap pas hapi. Ne jemi të përkushtuar për të ofruar programim tërheqës dhe të zgjuar që ka një ndikim të vërtetë në komunitet. Me ndihmën tuaj, ne mund të bëjmë një ndryshim në jetën e studentëve dhe familjeve të panumërta.

Shtrirja e Komunitetit

Në Epic ne duam ta bëjmë botën një vend më të mirë!  Ne zbatojmë iniciativa gjatë gjithë vitit për të fuqizuar dhe përmirësuar cilësinë e përgjithshme të jetës për studentët tanë Epic dhe familjet e tyre në nevojë.  Ne ndihmojmë në sigurimin e burimeve të prekshme për t'i ndihmuar studentët të jenë të suksesshëm.

Shërbimi Komunitar 

Shërbimi Komunitar i Shkollës Epic Charter filloi rreth besimit se ne mund t'u sjellim një rreze dielli të tjerëve duke i shërbyer komunitetit tonë, duke sjellë shpresë dhe një mentalitet 'pse jo'.  Ne përpiqemi t'u tregojmë studentëve tanë rëndësinë e ndihmës së të tjerëve në komunitetin e tyre.

Hapësira është e kufizuar për çdo projekt shërbimi.  Rezervimet për çdo projekt shërbimi individual do të plotësohen sipas parimit të shërbimit të parë, ndaj plotësoni regjistrimin për të mbajtur vendin tuaj sa më shpejt që të jetë e mundur. Do të ketë kërkesa të ndryshme moshe në varësi të vendit ku po shërbejmë. Prindërve dhe kujdestarëve u kërkohet të marrin pjesë për të shoqëruar nxënësit e tyre dhe për të siguruar transportin për në dhe nga këto projekte shërbimi.

Nxënësit e shkollave të mesme do të marrin orë shërbimi vullnetar për kreditimin e shkollës së mesme.  Nëse nuk jeni në gjendje të merrni pjesë, ju lutemi anuloni regjistrimin tuaj për t'u dhënë studentëve të tjerë Epic dhe familjeve të tyre mundësinë për të shërbyer.

Mundësi të tjera shërbimi në komunitet do të postohen në këtë faqe dhe në kalendarin e faqes së internetit të Shkollës Epic Charter sapo të bëhen të disponueshme.

Studentë të pastrehë

Administrata dhe mësuesit e Epic Charter School kërkojnë qëllimisht çdo student që është i pastrehë ose që kërkon shërbime të tjera për të siguruar arsim publik falas dhe të përshtatshëm duke monitoruar rregullisht identifikuesit dhe burimet e të dhënave që lidhen me procesin tonë të regjistrimit, referimet nga subjektet e jashtme, vetë-referimet, ose të dhëna nga stafi i Epic.

 

Sipas seksionit 725(2) të Aktit McKinney-Vento për Asistencën e të Pastrehëve (42 U.S.C. 11434a(2)), termi "fëmijë dhe të rinj të pastrehë"-

A. nënkupton individët të cilëve u mungon një vendbanim fiks, i rregullt dhe i përshtatshëm gjatë natës…; dhe

B. përfshin-

  • (i) fëmijët dhe të rinjtë që ndajnë banesën e personave të tjerë për shkak të humbjes së banesës, vështirësive ekonomike ose një arsyeje të ngjashme; Jetoni në motele, hotele, parqe rimorkio ose kampe për shkak të mungesës së akomodimeve alternative; jetojnë në strehimore emergjente ose kalimtare; janë të braktisur në spitale; ose janë në pritje të vendosjes në kujdestari;

  • (ii) fëmijët dhe të rinjtë që kanë një vendbanim primar gjatë natës që është një vend publik ose privat që nuk është projektuar ose nuk përdoret zakonisht si një vendqëndrim i rregullt i gjumit për qeniet njerëzore;

  • (iii) fëmijët dhe të rinjtë që jetojnë në makina, parqe, hapësira publike, ndërtesa të braktisura, banesa nën standarde, stacione autobusësh ose treni, ose mjedise të ngjashme; dhe

  • (iv) fëmijët migratorë që kualifikohen si të pastrehë për qëllimet e këtij nëntitulli sepse fëmijët jetojnë në rrethana të përshkruara në pikat (i) deri në (iii).

Fëmijët dhe të rinjtë konsiderohen të pastrehë nëse përshtaten me pjesën A dhe ndonjë nga nënpjesët e pjesës B të përkufizimit të mësipërm.

Nxënësit dhe të dhënat e gjetura në këtë mënyrë përshkallëzohen te Lidhja e të pastrehëve, Marti Duggan. Marti Duggan mund të arrihet në 405-749-4550, Ext. 710; ose me email, në marti.duggan@epiccharterschools.org.

 
Lidhja e pastrehëve
  • Vlerëson dhe adreson nevojat e regjistrimit, aksesit në arsim dhe pjesëmarrjes së studentëve që përjetojnë të pastrehë.

  • Përdor njohuritë dhe kuptimin e nevojave të nxënësve, familjeve, stafit të shkollës dhe partnerëve të komunitetit për të rritur pjesëmarrjen dhe suksesin e plotë të nxënësve në shkollë.

  • Ofron informacion dhe trajnim për stafin, familjet dhe agjencitë në lidhje me të drejtat e fëmijëve për të pasur akses në burimet arsimore.

  • Ndërhyn sipas nevojës me shkollat, agjencitë, familjet dhe studentët për të maksimizuar suksesin dhe pjesëmarrjen e nxënësve në shkollë.

  • Siguron mjetet e nevojshme shkollore për nxënësit.

Pasi një student të jetë identifikuar si i pastrehë, Lidhja e të pastrehëve do të kontaktojë studentin ose familjen për të siguruar që aksesi në regjistrim të jetë i shpejtë dhe të vlerësojë çdo nevojë shtesë që mund të ketë studenti. Epic Charter Schools siguron që të gjitha kërkesat e Aktit për të pastrehët Mckinney-Vento të zbatohen për t'u ofruar studentëve të pastrehë mundësi për të hyrë në arsim cilësor. Meqenëse studentët e McKinney-Vento kualifikohen automatikisht për shërbimet e Titullit I, atyre studentëve në nivelet e klasave të shërbyera nga programi ynë Titulli I u ofrohen këto shërbime.  Studentët që kualifikohen sipas McKinney Vento do të kontaktohen personalisht nga Liaison pa shtëpi të Epic duke u pyetur nëse kanë nevojë për ndonjë furnizim ose material tjetër për të ndihmuar në shkollimin e tyre.  Nevojat e studentëve do të trajtohen rast pas rasti.

Nëse keni një student që dëshironi të referoni, ju lutemi plotësoni këtë formular më poshtë, faleminderit.

Sherbimet sociale

Epic Charter Schools është e ngazëllyer të njoftojë një partneritet të ri me Shërbimet Njerëzore të Oklahomas për të punuar me familjet të cilave u shërbejmë. Ky partneritet i siguron Epic pesë specialistë të përkushtuar në shkollë me kohë të plotë. Ata do të jenë në gjendje të lidhin familjet me shërbimet lokale që mund të kenë nevojë për to. Kjo mund të përfshijë ndihmën me ushqimin, veshjen, strehimin ose çështjet e sigurisë në shtëpi - çdo gjë që mund të ketë një efekt negativ në përvojën arsimore të një studenti. Nëse keni nevojë për ndihmë ose njihni një familje që ka nevojë për ndihmë, ju lutemi kontaktoni Marti Duggan dhe një nga specialistët do t'ju kontaktojë së shpejti.

 

Kontaktoni Marti Duggan, Liason Studenti të pastrehë, për çdo pyetje ose pyetje në marti.duggan@epiccharterschools.org ose 405-749-4550, Ext. 710.

Kërkesë për shërbime këshillimi

Shëndeti Mendor është një zonë e fokusit në Epic dhe nëpërmjet partneriteteve me ofrues të jashtëm të terapisë, ne mund të ndihmojmë të lidhim familjet dhe studentët me mbështetjen dhe shërbimet e shëndetit mendor në të 77 qarqet. Për të bërë një kërkesë për këshillim në emër të një familjeje/studenti (nëse mbi 18 vjeç) PAS dhënies së lejes së tyre, mund të plotësoni një Kërkesë për Shërbimet e Shëndetit Mendor për të treguar informacionin e kontaktit të tyre dhe çfarë lloj terapie po kërkojnë. Pasi të plotësohet, referimi do t'i bëhet agjencisë së prindërve. Nëse familja ka sigurim, atyre do t'u kërkohet të ndajnë atë informacion. Nëse nuk ka sigurim të pranishëm, agjencia e palës së tretë do të ndihmojë familjen në gjetjen e një ofruesi.

Ngjarjet e ardhshme të shërbimit në komunitet

When:

Where:

Time:

bottom of page