top of page
Female teacher teaching male student

Обхват

Благодаря ви Email-HUGS.jpg

Dear Epic Charter School Community,


We are overjoyed to share some incredible news that wouldn't be possible without each and every one of you. Thanks to your support and active participation in The Epic Hugs Project, we were able to build 200 amazingly full and packed-with-love care packages to send overseas to our military heroes!


To our teachers, you are the backbone of this initiative. Your guidance, encouragement, and the time you dedicated to ensuring the project's success did not go unnoticed. Your commitment to instilling values of empathy and kindness in our students is truly commendable.


A heartfelt thank you to our principals, MDIs and ASIs for your motivating leadership and support throughout the project. Your guidance has been invaluable, and we appreciate your commitment to fostering a sense of community within Epic Charter School.


To our students, your creativity, heartfelt letters, and carefully curated care packages have made a significant impact on the lives of our deployed military heroes. Your compassion and enthusiasm have created a positive ripple effect of kindness that extends far beyond the walls of our school.


To Dr. Kincaid, Shawn Franzeo, and Luis Ortiz-Barreto, our heartfelt gratitude for being the face of this project and for your unwavering support from start to finish. Your leadership and dedication have been instrumental in making The Epic Hugs Project a success.


A special thank you to Chris Vasquez and Sean Ridenour on our communications team for their outstanding work in producing and editing our videos swiftly. Your flexibility and dedication have made a significant impact on the project's overall success.


To Ray & Karen Stark, Lisa Watford and the whole Hugs Project Team, your dedication to providing care packages for our deployed military heroes has been nothing short of inspiring. Your tireless efforts and commitment have touched the lives of those serving overseas and brought countless smiles and glimmers of encouragement to those who serve us.


A special thank you to The Rotary Club, Zoya with Mark Allen Chevrolet, Fort Sill USO Army Base, VFW of Lawton Post #5263, Lawton Vet Center, Marla Robinson Consulting & Grit Resources, Fancy Cakes and Confections, Lister Home Team - EXP Realty, Bowers Construction, Leonard Investments, Walker & Black Widow Model Disposal Co., Top Side Roofing, Gift Baskets by Dawn, Christmas Connections, Black Rifle Coffee Company, and our whole Epic School Community whose generosity and community spirit have been instrumental in making this project a reality. Your support has made a lasting impact on the lives of those who receive these care packages in the mail so far away from home.


To Kaiden Hudson with eSports, our tech guru, thank you! Your invaluable assistance in creating a platform for giving and streaming has contributed to the project's efficiency and success.

 

To The Hugs Project individual donors, James Edward Hrdlicka, Kenneth Drake, Bernard Albaugh, Lindsay Cooper, Marty & Debi Mauldin, Stephanie Harjo, Chastity Tate, Dori Austin, Brianna Davison, Lauren Williams, Adam Wilhelm, Warren Yang, Emily Chapple, Marisa Zoppelt, Dexter Nelson, Kimberly Bauer, James Moore, Paul Finnegan, Dean Surface, Rhiannon Murray, Amanda Lee, Judith Ladd, Kymberly Neumayr, Charles Bowles, Cinthea Comer, Bob Frakes, John Pribyl, Ronda Cook, Lynne Hunt, Shelly Kirkhart, Dr. Carl & Karla Smith, Craig Conaway. It is your contribution that made care packages sent overseas possible! Please know that your donation is more than just a financial contribution; it is a symbol of empathy that brings comfort to those who need it most.


In the spirit of community, your combined efforts have made The Hugs Project an overwhelming success. We look forward to the possibility of future collaborations and shared endeavors that continue to make a positive impact on the lives of those who serve our nation.


Once again, thank you for your unwavering support and for making The Hugs Project a beacon of kindness
and compassion within our Epic Charter School community!

(Уебсайт + ИМЕЙЛ) EPIC HUGS Project 2023 - (ФИНАЛ) 2 (4) (1).jpg
Лого на Epic Cares
относно

Epic Cares е семейна програма, която променя живота на учениците и техните семейства. Ние работим в училище, като предоставяме подкрепа и ресурси на тези, които имат най-голяма нужда. Нашата цел е да помогнем на децата и техните семейства да изградят по-добър живот, стъпка по стъпка. Ние сме посветени на предоставянето на ангажиращо, интелигентно програмиране, което оказва истинско въздействие в общността. С ваша помощ можем да променим живота на безброй ученици и семейства.

Обхващане на общността

В Epic искаме да направим света по-добро място!  Изпълняваме инициативи през цялата година, за да дадем възможност и да подобрим цялостното качество на живот на нашите ученици от Epic и техните семейства в нужда.  Ние помагаме да осигурим осезаеми ресурси, за да помогнем на учениците да бъдат успешни.

общественополезен труд 

Epic Charter School Community Service беше стартирана около убеждението, че можем да донесем слънчев лъч на другите, като служим на нашата общност, внасяйки надежда и манталитет „защо не“.  Стремим се да покажем на нашите ученици колко е важно да помагат на другите в тяхната общност.

Пространството е ограничено за всеки проект за услуга.  Резервациите за всеки отделен проект за услуга ще бъдат изпълнени на принципа първи дошъл, първи обслужен, така че попълнете регистрацията, за да задържите мястото си възможно най-бързо. Ще има различни възрастови изисквания в зависимост от това къде служим. Родителите и настойниците са помолени да присъстват, за да придружават своите ученици и да осигурят транспорт до и от тези проекти за услуги.

Учениците от гимназията ще получат часове за доброволно обслужване за кредит от гимназията.  Ако не можете да присъствате, моля, анулирайте регистрацията си, за да дадете възможност на други студенти на Epic и техните семейства да служат.

Допълнителни възможности за общественополезен труд ще бъдат публикувани на тази страница и в календара на уебсайта на Epic Charter School, когато станат достъпни.

Бездомни студенти

Администрацията и учителите на Epic Charter School умишлено търсят всички ученици, които са бездомни или които се нуждаят от други услуги, за да осигурят безплатно и подходящо обществено образование, като редовно наблюдават идентификаторите и източниците на данни, свързани с нашия процес на записване, препоръки от външни лица, самопрепратки или принос от персонала на Epic.

 

Съгласно раздел 725(2) от Закона за подпомагане на бездомните McKinney-Vento (42 U.S.C. 11434a(2)), терминът „бездомни деца и младежи“—

А. означава лица, които нямат фиксирано, редовно и адекватно нощно пребиваване...; и

Б. включва—

  • (i) деца и младежи, които споделят жилище с други лица поради загуба на жилище, икономически затруднения или подобна причина; живеят в мотели, хотели, паркове за каравани или къмпинги поради липсата на алтернативно настаняване; живеят в спешни или преходни приюти; са изоставени в болници; или чакат настаняване в приемна грижа;

  • (ii) деца и младежи, които имат основно жилище през нощта, което е обществено или частно място, което не е предназначено или обикновено се използва като редовно място за спане на хора;

  • (iii) деца и младежи, които живеят в коли, паркове, обществени места, изоставени сгради, нестандартни жилища, автобусни или железопътни гари или подобни условия; и

  • (iv) мигриращи деца, които се квалифицират като бездомни за целите на този подзаглавие, тъй като децата живеят при обстоятелства, описани в клаузи (i) до (iii).

Децата и младежите се считат за бездомни, ако отговарят както на част А, така и на която и да е от подчастите на част Б на определението по-горе.

Студенти и записи, открити по този начин, се предават на отдела за връзка с бездомните, Марти Дъган. Marti Duggan можете да намерите на 405-749-4550, Ext. 710; или по имейл на marti.duggan@epiccharterschools.org.

 
Бездомна връзка
  • Оценява и адресира нуждите от записване, достъп до образование и участие на ученици, които изпитват бездомност.

  • Използва познания и разбиране на нуждите на учениците, семействата, училищен персонал и партньори от общността, за да подобри пълноценното участие и успеха на учениците в училище.

  • Осигурява информация и обучение за служители, семейства и агенции относно правата на децата за достъп до образователни ресурси.

  • Намесва се при необходимост с училища, агенции, семейства и ученици, за да увеличи максимално успеха и участието на учениците в училище.

  • Осигурява необходимите ученически пособия за учениците.

След като ученик бъде идентифициран като бездомен, Службата за връзка с бездомните ще се свърже с ученика или семейството, за да гарантира, че достъпът до записване е бърз и ще оцени всички допълнителни нужди, които ученикът може да има. Epic Charter Schools гарантира, че всички изисквания на Закона за бездомните Mckinney-Vento се изпълняват, за да предоставят на бездомните ученици възможности за достъп до качествено образование. Тъй като учениците на McKinney-Vento автоматично се квалифицират за услугите на дял I, на тези ученици в нивата на класа, обслужвани от нашата програма за дял I, се предлагат тези услуги.  Учениците, които отговарят на изискванията на McKinney Vento, ще се свържат лично от Epic's Homeless Liaison, за да ги попитат дали имат нужда от консумативи или други материали, които да им помогнат в обучението.  Нуждите на студентите ще бъдат разглеждани за всеки отделен случай.

Ако имате ученик, когото искате да препоръчате, моля, попълнете този формуляр по-долу, благодарим ви.

Социални услуги

Epic Charter Schools с вълнение обявява ново партньорство с Oklahoma Human Services за работа със семействата, които обслужваме. Това партньорство предоставя на Epic петима посветени на пълно работно време училищни специалисти. Те ще могат да свързват семейства с местни служби, които може да се нуждаят от тях. Това може да включва помощ с храна, дрехи, подслон или проблеми с безопасността на дома - всичко, което може да има отрицателен ефект върху образователния опит на ученика. Ако имате нужда от помощ или познавате семейство, което се нуждае от помощ, моля, свържете се с Marti Duggan и един от специалистите ще се свърже с вас скоро.

 

Свържете се с Marti Duggan, връзка с бездомни студенти, с всякакви въпроси или запитвания на marti.duggan@epiccharterschools.org или 405-749-4550, Ext. 710.

Заявка за консултантски услуги

Психичното здраве е област на фокус в Epic и чрез партньорства с външни доставчици на терапия можем да помогнем за свързването на семейства и ученици с подкрепа и услуги за психично здраве във всички 77 окръга. За да направите заявка за консултация от името на семейство/ученик (ако е над 18 години) СЛЕД като е дадено тяхното разрешение, можете да попълните Заявка за услуги за психично здраве, за да посочите тяхната информация за контакт и какъв тип терапия търсят. След като бъде попълнен, препоръката ще бъде направена до агенцията за родители. Ако семейството има застраховка, те ще бъдат помолени да споделят тази информация. Ако няма налична застраховка, агенцията трета страна ще помогне на семейството да намери доставчик.

Предстоящи обществено полезни събития

When:

Where:

Time:

bottom of page