top of page
Student on computer

آماده آینده

ماموریت کالج و بخش آمادگی شغلی این است که اطمینان حاصل کند که دانش‌آموزان در آینده آماده هستند، مورد تقاضا هستند و برای موفقیت فراتر از دبیرستان آماده هستند. 

 

ما با دانش‌آموزان شریک می‌شویم تا آن‌ها برای پیگیری فرصت‌های همسو با علایق و اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت آموزش ببینند و مجهز شوند. انتظار ما این است که وقتی دانش آموزان از Epic فارغ التحصیل می شوند، در مورد قدم بعدی خود در زندگی احساس هدفمندی، قدرت و هیجان داشته باشند. 

آخرین خبرها

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.

دستور کار امروز

bottom of page